Primer Semestre

Materia

Código

Total

Prerrequisitos

CALCULO I

ELC-111

120

P.A.A.

FISICA I

ELC -112

80

P.A.A.

PROGRAMACION I

ELC -113

80

P.A.A.

ALGEBRA

ELC -114

120

P.A.A.

INGLES TECNICO I

ELC -115

80

P.A.A.

DISPOSITIVOS ELECTRONICOS

ELC -116

120

P.A.A.

Segundo Semestre

Materia

Código

Total

Prerrequisitos

CALCULO II

ELC-121

120

ELC-111

FISICA II

ELC-122

80

ELC -112

PROGRAMACION II

ELC -123

120

ELC -113

ALGEBRA LINEAL

ELC -124

80

ELC -114

INGLES TECNICO II

ELC -125

80

ELC -115

CIRCUITOS ELECTRICOS I

ELC -126

120

ELC -116

Tercer Semestre

Materia

Código

Total

Prerrequisitos

ECUACIONES DIFERENCIALES

ELC-211

120

ELC-121

REDES I

ELC -212

120

ELC-122

PROBABILIDAD Y ESTADISTICA

ELC -213

80

ELC -123

SISTEMAS DIGITALES I

ELC -214

120

ELC -124

INGLES TECNICO III

ELC -215

80

ELC -125

CIRCUITOS ELECTRICOS II

ELC -216

120

ELC -126

Cuarto Semestre

Materia

Código

Total

Prerrequisitos

PROPAGACION ELECTROMAGNETICA

ELC-221

80

ELC-211

REDES II

ELC -222

120

ELC -212

TELECOMUNICACIONES I

ELC -223

120

ELC -213

SISTEMAS DIGITALES II

ELC -224

120

ELC -214

METODOS OPERACIONALES

ELC -225

80

ELC -215

ELECTRONICA I

ELC -226

120

ELC -216

Quinto Semestre

Materia

Código

Total

Prerrequisitos

LINEAS DE TRANSMISION Y ANTENAS

ELC-311

120

ELC-221

TRANSMISION DE DATOS

ELC-312

120

ELC -222

TELECOMUNICACIONES II

ELC -313

120

ELC -223

MICROPROCESADORES I

ELC -314

120

ELC -224

INVESTIGACION OPERATIVA

ELC -315

80

ELC -225

ELECTRONICA II

ELC -316

120

ELC -226

Sexto Semestre

Materia

Código

Total

Prerrequisitos

SIMULACION Y MODELAJE

ELC-321

80

ELC-311

TELEFONIA MOVIL

ELC-322

120

ELC-312

INGENIERIA DE CONTROL I

ELC-323

120

ELC -313

MICROCOPROCESADORES II

ELC-324

120

ELC -314

PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES

ELC-325

80

ELC -315

ELECTRONICA III

ELC-326

120

ELC -316

Séptimo Semestre

Materia

Código

Total

Prerrequisitos

ADMINISTRACION EMPRESARIAL

ELC-411

80

ELC-321

TALLER DE GRADO I

ELC-412

120

ELC-322

INGENIERIA DE CONTROL II

ELC-413

120

ELC-323

HIGIENE Y SEGUIRIDAD INDUSTRIAL

ELC-414

120

ELC-324

INGENIERIA ECONOMICA

ELC-415

80

ELC-325

ELECTRONICA INDUSTRIAL

ELC-416

120

ELC-326

Octavo Semestre

Materia

Código

Total

Prerrequisitos

SEMINARIO DE TELECOMUNICACIONES

ELC-421

120

ELC-411

TALLER DE GRADO II

ELC-422

120

ELC-412

ROBOTICA

ELC-423

120

ELC-413

SEMINARIO DE CONTROL

ELC-424

120

ELC-414

INGENIERIA LEGAL

ELC-425

80

ELC-415

PRACTICA INDUSTRIAL

ELC-426

280

7mo Semestre